Telefon
+420 606 665 640

Ochrana osobních údajů

Vyplněním a odesláním či fyzickým předáním formuláře uděluji provozovateli webu Pavlu Lupjanovi („Správce“), v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („Nařízení“), k následujícímu zpracování svých osobních údajů.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

- e-mail
a v případě, že jsem tento údaj vyplnil/a také:
- telefonní číslo

Účel zpracování osobních údajů: nezávazná nabídka na uzavření smlouvy.
Doba zpracování osobních údajů: po dobu tří let od udělení souhlasu.
Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám: IT specialisté, zajišťujícím provoz webového portálu správce www.volumedoprava.cz

Kontaktní údaje Správce:

korespondenční adresa: Pavel Lupjan, Bělehradská 299/132, 120 00 Praha 2
e-mail: spot@volumedoprava.cz – na této adrese můžete souhlas kdykoliv odvolat.