Telefon
+420 602 317 070

Jaké spoty se točí

Růst investic do reklamních radio spotů

V České republice investují klienti během jednoho roku cca 1,9 mld korun na nákup reklamního prostoru v rádiích. Jedná se o čisté investice po započtení množstevních slev a každý rok se tato suma zvyšuje. Rádio patří spolu s TV a online komunikací k mediatypům, které dlouhodobě vykazují růst investic ze strany zadavatelů. Na rozdíl třeba od deníků, časopisů nebo OOH. Co však už není tolik pozitivní je trend z hlediska kvality a zpracování reklamních spotů.

V okamžiku, kdy klient zaplatí desítky tisíc až jednotky milionů za nákup reklamního prostoru, je překvapivé, jak málo pozornosti se věnuje samotnému obsahu a zpracování reklamního spotu. Přitom to je ta klíčová součást a předpoklad úspěchu radiové reklamní kampaně. Neplatí to samozřejmě plošně, avšak čísla hovoří jasně. V rámci našeho marketingového oddělení jsme v roce 2018 udělali analýzu 378 reklamních spotů tak jak šly postupně do vysílání. Každý spot jsme poslechli a zařadili ho do některé z kategorií dle způsobu zpracování a přítomnosti kreativních prvků. Jednalo se o spoty všech typů zadavatelů – od malých lokálních společností až po nadnárodní firmy využívající služeb reklamních agentur.

Kreativní a informativní spoty

Z analýzy vyplynulo, že 75 % spotů nemělo téměř žádné kreativní prvky a jednalo se pouze o různé varianty informativních spotů.  To, co na první pohled vypadá jako problém, může pro firmy využívající rádio představovat velkou příležitost pro budoucnost. Jakýkoliv spot s kvalitním scénářem a zpracováním snadno vynikne v konkurenci ostatních sdělení a přinese jeho zadavateli lepší finální efekt.

 

Graf kategorií